Размер на шрифта:  увеличи   намали 
Брой на посетителите в момента:  2
Уважаеми студенти от катедра КСТ,
Можете да се абонирате за новините от катедра КСТ. За целта е необходимо вашият браузур да поддържа технология Really Simple Syndication (RSS). Получените чрез RSS новини се обновяват автоматично, без да е необходимо да посещавате катедрения сайт. Необходимо е само да се абонирате за новините, като изберете от браузъра си иконата, която се асоциира с RSS  Икона за RSS .

 1   Преди 3 дни 
На вниманието на магистри
 
 
 
 
 5   Преди 9 дни 
Резултати от изпит
 
 
 
 8   Преди 11 дни 
Зимна поправителна сесия
 
 
 
 11   Преди 32 дни 
Поправителна сесия
 
 
 13   Преди 59 дни 
Globаl Game Jam
 
 
 
 
 
 
 
 20   Преди 80 дни 
ЗИМНА ИЗПИТНА СЕСИЯ
 
Изберете брой новини, които искате да видите: