Размер на шрифта:  увеличи   намали 
Брой на посетителите в момента:  1
Уважаеми студенти от катедра КСТ,
Можете да се абонирате за новините от катедра КСТ. За целта е необходимо вашият браузур да поддържа технология Really Simple Syndication (RSS). Получените чрез RSS новини се обновяват автоматично, без да е необходимо да посещавате катедрения сайт. Необходимо е само да се абонирате за новините, като изберете от браузъра си иконата, която се асоциира с RSS  Икона за RSS .

Икона за RSS График на занятията на ОКС "магистър"-подготв. обучение за зимен семестър - 1 седмица 06.10.2017, 14:23
График на учебните занятия за ОКС "магистър" - подготвително обучение:
- за студенти с образователно - квалификационна степен "Професионален бакалавър" от проф. направление 5.3
- за завършили образователно - квалификационна степен "бакалавър" и/или "магистър" по професионални направления извън област на Висше образование "Технически науки"

.pdf   Razpis-podg. obuchenie-1 k-Zimen sem.pdf (Size: 664.33 KB / Downloads: 141)
 Прочетете цялото съобщение    Всички новини