Размер на шрифта:  увеличи   намали 
Брой на посетителите в момента:  2
Уважаеми студенти от катедра КСТ,
Можете да се абонирате за новините от катедра КСТ. За целта е необходимо вашият браузур да поддържа технология Really Simple Syndication (RSS). Получените чрез RSS новини се обновяват автоматично, без да е необходимо да посещавате катедрения сайт. Необходимо е само да се абонирате за новините, като изберете от браузъра си иконата, която се асоциира с RSS  Икона за RSS .


Икона за RSS Разпределение на дипломни защити за м. юли 2020 02.07.2020, 15:29
Разпределение на дипломни защити през м. юли 2020 г.
Дипломните защити ще се проведат на 09.07.2020 (четвъртък) от 09:00 часа.
Демонстрацията на практическите разработки ще се състои в зала 3309, след което в зала 3312 ще се проведе публичната защита.

Списък на дипломантите:

1. Иван Христов Петров
2. Венцислав Антонов Колев
3. Георги Красимиров Иванов
4. Даниел Иванов Митев
5. Христина Николова Христова
6. Емял Севжанова Мустафова

Дипломните защити ще се проведат на 10.07.2020 ( петък ) от 09:00 часа.

1. Валентин Михов Михов
2. Сонер Тунджер Мехмед
3. Цветислава Иванова Лавчиева
4. Преслав Ивайлов Цветанов
5. Павел Евгениев Павлов
6. Мирослав Красимиров Денков

Дипломните защити ще се проведат на 13.07.2020 ( понеделник ) от 10:30 часа.

1. Ивайло Ценков Борисов
2. Анатоли Борисов Трифонов
3. Ева Христофорова Трифонова

Дипломните защити ще се проведат на 13.07.2020 ( понеделник ) от 09:00 часа.

1. Никола Цветанов Атанасов
2. Ивета Николова Маладжикова
3. Емил Ангелов Ангелов
 Прочетете цялото съобщение    Всички новини