Седмица 8 (04.05.2020 - 08.05.2020)
Специалност "Компютърни Системи и Технологии"

Курс 1

1. Програмиране и използване на компютри - лекция

2. Висша математика II - лабораторно упражнение

Курс 2

1. Синтез и анализ на алгоритми

2. Анализ и синтез на логически схеми - лабораторно упражнение

3. Сигнали и системи - лекция

4. Сигнали и системи - лабораторно упражнение

Курс 3

1. Организация на компютъра - лекция

2. Организация на компютъра - лабораторно упражнение

3. Организация на компютъра - семинарно упражнение

4. Информационни системи - лекция

5. Информационни системи - лабораторно упражнение

6. Компютърни архитектури - лабораторно упражнение

Курс 4

Няма материали

Специалност "Софтуерно и Компютърно Инженерство"

Курс 1

1. Обектно ориентирано програмиране - лекция

2. Обектно ориентирано програмиране - лабораторно упражнение

3. Висша математика II - лабораторно упражнение

4. Компютърни архитектури - лабораторно упражнение