Седмица 9 (11.05.2020 - 15.05.2020)
Специалност "Компютърни Системи и Технологии"

Курс 1

1. Програмиране и използване на компютри - лекция

2. Програмиране и използване на компютри - лабораторно упражнение

3. Висша математика II - лекция

4. Висша математика II - лабораторно упражнение

Курс 2

1. Синтез и анализ на алгоритми

2. Сигнали и системи - лекция

3. Сигнали и системи - лабораторно упражнение

4. Анализ и синтез на логически схеми - лекция

5. Анализ и синтез на логически схеми - лабораторно упражнение

6. Анализ и синтез на логически схеми - семинарно упражнение

Курс 3

1. Организация на компютъра - лекция

2. Информационни системи - лекция

3. Информационни системи - лабораторно упражнение

Курс 4

Няма материали

Специалност "Софтуерно и Компютърно Инженерство"

Курс 1

1. Обектно ориентирано програмиране - лекция

2. Обектно ориентирано програмиране - лабораторно упражнение

3. Висша математика II - лекция

4. Висша математика II - лабораторно упражнение