КСТ Форуми

Full Version: Задочно обучение - бакалавър
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

Задочно обучение - бакалавър

Pages: 1 2 3 4

Threads

 1. Резултатите от изпита по КГ за КСТ 2к ЗО от 24.03.2019 г. (0 Replies)
 2. Резултати от изпита по дисциплината Компютърна периферия (0 Replies)
 3. Промяна на часа за изпит по " Интернет технологии" при доц. Генков на 10.04.2019 г. (0 Replies)
 4. Резултати от изпит по дисциплината МВО от 27.02.2019 г. (0 Replies)
 5. Промяна на залата за изпит по Компютърни архитектури при доц. Станислав Симеонов (0 Replies)
 6. Промяна на часа за изпит по " Компютърни мрежи" при доц. Генков на 25.03.2019 г. (0 Replies)
 7. График за лятна изпитна сесия (0 Replies)
 8. Резултати от изпита по дисциплината "Цифрова схемотехника" (0 Replies)
 9. Зимна изпитна сесия-задочно обучение (0 Replies)
 10. Резултати от проведения изпит от КГ на 24.10.2018г. (0 Replies)
 11. Зимна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър" - задочно обучение (0 Replies)
 12. Лятна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър" - задочно обучение за уч. 2017-2018 (0 Replies)
 13. Допълнителна дата за изпит по ПЕ при доц. Захариева - 14.06.2018 г. (0 Replies)
 14. Промяна на часа и залата за изпит по ТЕ при доц. П. Петров на 26.03.2018 г. (0 Replies)
 15. Оценки от поправката по КГ за ОКС "бакалавър"-зад. обуч., провела се на 08.02.2018 г. (0 Replies)
 16. Оценки от изпита по КГ за ОКС "бакалавър" - задочно обучение (0 Replies)
 17. Допълнителна дата за изпит по ПЕИС за ОКС "бакалавър"-зад.обучение-06.02.2018 г. (0 Replies)
 18. График за редовна изпитна сесия на катедра КСТ, задочно обучение за зимен семестър (0 Replies)
 19. График за редовна изпитна сесия на катедра КСТ, задочно обучение (0 Replies)
 20. Лятна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър" - задочно обучение за уч. 2016-2017 (0 Replies)
Pages: 1 2 3 4