КСТ Форуми

Full Version: Задочно обучение - бакалавър
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

Задочно обучение - бакалавър

Pages: 1 2 3 4

Threads

 1. Лятна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър" - задочно обучение (0 Replies)
 2. График за редовна изпитна сесия на катедра КСТ, задочно обучение (0 Replies)
 3. Резултати от изпитите по ПЕ за спец. КСТ, провели се на 22 и 27.05.2015 г. (0 Replies)
 4. Резултати от изпита по ПИК проведен на 26. 05. 2015 г. (0 Replies)
 5. Резултати от изпита по КП за спец. КСТ, проведен на 27. 04. 2015 г. (0 Replies)
 6. Резултати от изпита по КА за спец. КСТ, проведен на 24. 04. 2015 г. (0 Replies)
 7. Лятна изпитна сесия за ОКС"бакалавър", задочно обучение (0 Replies)
 8. Зимна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър" - задочно обучение (0 Replies)
 9. На вниманието на студентите І курс-задочно обучение, спец. КСТ (0 Replies)
 10. Допълнителна дата за изпит по ПИК за задочни студенти от предходни години (0 Replies)
 11. График за лятна изпитна сесия на катедра "КСТ", задочно обучение - 5 курс (0 Replies)
 12. График за лятна изпитна сесия на катедра "КСТ", задочно обучение - 1,2,3 и 4 курс (0 Replies)
 13. График за редовна изпитна сесия на катедра "КСТ", задочно обучение (0 Replies)
 14. Допълнителни дати за изпит за задочни студенти с 4 и повече изпита (0 Replies)
 15. Лятна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС"бакалавър", задочно обучение-1-4к. (0 Replies)
 16. Лятна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС"бакалавър", задочно обучение-5к. (0 Replies)
 17. Резултати от изпита по ПИК на 13 и 14.12.2012 г. при доц. Е. Захариева (0 Replies)
 18. Зимна изпитна сесия на спец. КСТ бакалавър, задочно обучение-декември 2012 г. (0 Replies)
 19. Зимна изпитна сесия на спец. КСТ, задочно обучение 2012-2013 г. (0 Replies)
 20. Конспект по ПИК за бакалаври I курс, спец: КСТ, КТТ, Е, ЕЕ, АИУТ, задочно обучение (0 Replies)
Pages: 1 2 3 4