КСТ Форуми

Full Version: Задочно обучение - бакалавър
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

Задочно обучение - бакалавър

Pages: 1 2 3 4 5

Threads

 1. Допълнителна дата за изпит по ПЕИС за ОКС "бакалавър"-зад.обучение-06.02.2018 г. (0 Replies)
 2. График за редовна изпитна сесия на катедра КСТ, задочно обучение за зимен семестър (0 Replies)
 3. График за редовна изпитна сесия на катедра КСТ, задочно обучение (0 Replies)
 4. Лятна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър" - задочно обучение за уч. 2016-2017 (0 Replies)
 5. Промяна на часа за изпит по "Операционни системи" при доц. Кукенска на 22.03.2017 г. (0 Replies)
 6. График за редовна изпитна сесия на катедра КСТ, задочно обучение (0 Replies)
 7. График за редовна изпитна сесия на катедра КСТ, задочно обучение (0 Replies)
 8. Промяна на изпитна дата по ИТ за 4 курс з.о. (0 Replies)
 9. Лятна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър" - задочно обучение (0 Replies)
 10. График за редовна изпитна сесия на катедра КСТ, задочно обучение (0 Replies)
 11. Резултати от изпитите по ПЕ за спец. КСТ, провели се на 22 и 27.05.2015 г. (0 Replies)
 12. Резултати от изпита по ПИК проведен на 26. 05. 2015 г. (0 Replies)
 13. Резултати от изпита по КП за спец. КСТ, проведен на 27. 04. 2015 г. (0 Replies)
 14. Резултати от изпита по КА за спец. КСТ, проведен на 24. 04. 2015 г. (0 Replies)
 15. Лятна изпитна сесия за ОКС"бакалавър", задочно обучение (0 Replies)
 16. Зимна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър" - задочно обучение (0 Replies)
 17. На вниманието на студентите І курс-задочно обучение, спец. КСТ (0 Replies)
 18. Допълнителна дата за изпит по ПИК за задочни студенти от предходни години (0 Replies)
 19. График за лятна изпитна сесия на катедра "КСТ", задочно обучение - 5 курс (0 Replies)
 20. График за лятна изпитна сесия на катедра "КСТ", задочно обучение - 1,2,3 и 4 курс (0 Replies)
Pages: 1 2 3 4 5