КСТ Форуми

Full Version: Задочно обучение - бакалавър
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

Задочно обучение - бакалавър

Pages: 1 2 3 4 5

Threads

 1. График за редовна изпитна сесия на катедра "КСТ", задочно обучение (0 Replies)
 2. Допълнителни дати за изпит за задочни студенти с 4 и повече изпита (0 Replies)
 3. Лятна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС"бакалавър", задочно обучение-1-4к. (0 Replies)
 4. Лятна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС"бакалавър", задочно обучение-5к. (0 Replies)
 5. Резултати от изпита по ПИК на 13 и 14.12.2012 г. при доц. Е. Захариева (0 Replies)
 6. Зимна изпитна сесия на спец. КСТ бакалавър, задочно обучение-декември 2012 г. (0 Replies)
 7. Зимна изпитна сесия на спец. КСТ, задочно обучение 2012-2013 г. (0 Replies)
 8. Конспект по ПИК за бакалаври I курс, спец: КСТ, КТТ, Е, ЕЕ, АИУТ, задочно обучение (0 Replies)
 9. Спец. КСТ 4 курс, задочно обучение - 1група- A,Б подгрупи - 2012-2013 г. (0 Replies)
 10. Оценки от изпита по ПЕ-задочно обучение при доц. Захариева (0 Replies)
 11. Юни 2012 г. - ликвидационна сесия за ОКС "бакалавър" -задочно обучение (0 Replies)
 12. Лятна изпитна сесия на спец. КСТ , ОКС "бакалавър" задочно обучение (0 Replies)
 13. Конспект по "Програмни езици", за спец. КСТ, бакалавър, задочно обучение (0 Replies)
 14. Изпитна сесия на кат. КСТ, за ОКС "Бакалавър"-задочно обучение, м. ноември и декември (0 Replies)
 15. Съобщение относно изпит по АСЛС на задочно обучение при гл. ас. д-р И.Симеонов (0 Replies)
 16. Ново съобщение за студенти с невзети изпити по ОК и ПИС (0 Replies)
 17. Зимна изпитна сесия на кат. КСТ, за ОКС "Бакалавър"- задочно обучение-2011-2012г. (0 Replies)
Pages: 1 2 3 4 5