КСТ Форуми

Full Version: Задочно обучение - бакалавър
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

Задочно обучение - бакалавър

Pages: 1 2 3 4 5

Threads

 1. Лятна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър" - 4 курс, задочно обучение (0 Replies)
 2. Лятна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър" - 3 курс, задочно обучение (0 Replies)
 3. Лятна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър" - 2 курс, задочно обучение (0 Replies)
 4. Лятна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър" - 1 курс, задочно обучение (0 Replies)
 5. Зимна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър" - 1 курс, задочно обучение (0 Replies)
 6. Зимна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър" - 2 курс, задочно обучение (0 Replies)
 7. Зимна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър" - 3 курс, задочно обучение (0 Replies)
 8. Зимна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър" - 4 курс, задочно обучение (0 Replies)
 9. Лятна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър" - 2 курс, задочно обучение (0 Replies)
 10. Лятна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър" - 1 курс, задочно обучение (0 Replies)
 11. Лятна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър" - 4 курс, задочно обучение (0 Replies)
 12. Лятна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър" - 3 курс, задочно обучение (0 Replies)
 13. Изпитни дати за м. декември 2020 г. за ОКС "бакалавър" - задочно обучение (0 Replies)
 14. Изпитни дати за месец ноември 2020 г. за ОКС "бакалавър" - задочно обучение (0 Replies)
 15. График за редовна изпитна сесия за месец октомври 2020 г. (0 Replies)
 16. Ликвидационна изпитна сесия за задочно обучение (0 Replies)
 17. Поправителна лятна изпитна сесия за 1, 2 и 3 курс, задочно обучение (0 Replies)
 18. Резултати от изпит по КГС на 4 курс (0 Replies)
 19. График за лятна изпитна сесия, 4 курс, м. Февруари (0 Replies)
 20. Резултати от изпит по КГ на 4 курс от 22.10.2019 г.- задочно обучение (0 Replies)
Pages: 1 2 3 4 5