КСТ Форуми

Full Version: Редовно обучение - бакалавър
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

Редовно обучение - бакалавър

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8

Threads

 1. Дати за изпит по дисциплината " ППЕ " при проф. д-р инж. А.Александров (0 Replies)
 2. Зимна поправителна сесия (0 Replies)
 3. График за редовна изпитна сесия на катедра КСТ, редовно обучение (0 Replies)
 4. Допълнителни дати за месеците октомври,ноември и декември. (0 Replies)
 5. Резултати от изпита по дисц. „Цифрова схемотехника” (0 Replies)
 6. Резултати от изпита по дисц. „Микропроцесорна техника” (0 Replies)
 7. Изпитни дати за м. Ноември 2018г. (0 Replies)
 8. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДАТИ ЗА ЯВЯВАНЕ НА СТУДЕНТИ БИЛИ НА БРИГАДА В ЧУЖБИНА-РЕДОВНИ И ЗАДОЧНИ. (0 Replies)
 9. Дати за изпити за редовно и задочно обучение 2018г. (0 Replies)
 10. Поправителна сесия за редовна и задочна форма на обучение 2018г. (0 Replies)
 11. Ликвидационна сесия за студенти от редовна и задочна форма на обучение 2018г. (0 Replies)
 12. Ликвидационна сесия за студенти от редовна и задочна форма на обучение (0 Replies)
 13. Консултация по дисциплината ПИК при доц. Е. Захариева на 25.06.2018 г. (0 Replies)
 14. Ликвидационна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър" за учебната 2017-18 г. (0 Replies)
 15. Оценки от изпита по КП за ОКС "бакалавър" - ред. обучение, провел се на 29.05.2018 г (0 Replies)
 16. Поправителна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър", 1, 2 и 3 курс - редовно обучение (0 Replies)
 17. Лятна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър"- 1, 2 и 3 курс - редовно обучение (0 Replies)
 18. Промяна на датата за изпит за ОКС"бакалавър" и ОКС"магистър" при доц. Росен Иванов (0 Replies)
 19. Допълнителни дати за изпити за ОКС "бакалавър" - март, април и май 2018 г. (0 Replies)
 20. Поправителна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър", 4 курс - редовно обучение (0 Replies)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8