КСТ Форуми

Full Version: Редовно обучение - бакалавър
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

Редовно обучение - бакалавър

Pages: 1 2 3 4 5 6 7

Threads

 1. Зимна изпитна сесия и консултации за ОКС "бакалавър" - редовно обучение (0 Replies)
 2. Допълнителни дати за изпити за ОКС "бакалавър" - октомври, ноември, декември 2017 г (0 Replies)
 3. Допълнителни дати за изпити на специалност ОЕЕ (0 Replies)
 4. Допълнителни дати за изпит по дисциплината "Висша математика" при доц. Е. Даскалова (0 Replies)
 5. Допълнителни дати за изпити на специалност ОЕЕ, ОКС "бакалавър" (0 Replies)
 6. Откриване на учебната 2017-2018 година (0 Replies)
 7. Допълнителни дати за изпити на спец. КСТ за ОКС "бакалавър" (0 Replies)
 8. Ликвидационна сесия за редовно и задочно обучение на катедра КСТ (0 Replies)
 9. Поправителна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър", 2 и 3 курс - редовно обучение (0 Replies)
 10. Ликвидационна сесия за редовно и задочно обучение на катедра ОЕЕ (0 Replies)
 11. Ликвидационна сесия за редовно и задочно обучение на катедра ФХЕ (0 Replies)
 12. Поправителна сесия за редовно и задочно обучение на катедра ОЕЕ (0 Replies)
 13. Поправителна сесия за редовно и задочно обучение на катедра ФХЕ (0 Replies)
 14. Ликвидационна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър", 4 курс - редовно обучение (0 Replies)
 15. Изпит по дисц. "Компютърно моделиране" при доц. В. Кукенска - 28.04.2017 г. (0 Replies)
 16. Лятна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър", 2 и 3 курс - редовно обучение (0 Replies)
 17. Лятна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър", 4 курс - редовно обучение (0 Replies)
 18. Допълнителни дати за изпити на специалност ФХЕ, ОКС "бакалавър" (0 Replies)
 19. Допълнителни дати за изпити на специалност ОЕЕ, ОКС "бакалавър" (0 Replies)
 20. Допълнителни дати за изпити за ОКС "бакалавър" - март, април и май 2017 г. (0 Replies)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7