КСТ Форуми

Full Version: Редовно обучение - бакалавър
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

Редовно обучение - бакалавър

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8

Threads

 1. Допълнителни дати за изпити на специалност ФХЕ, ОКС "бакалавър" (0 Replies)
 2. Допълнителни дати за изпити на специалност ОЕЕ, ОКС "бакалавър" (0 Replies)
 3. Допълнителни дати за изпити и консултации по Математика за м. март 2018 г. (0 Replies)
 4. Лятна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър", 4 курс - редовно обучение (0 Replies)
 5. Оценки от поправката по КГIII за ОКС "бакалавър"-редовно обучение (0 Replies)
 6. Оценки от поправката по КГ за ОКС "бакалавър"-ред. обуч., провела се на 08.02.2018 г. (0 Replies)
 7. Оценки от изпита по КГ за ОКС "бакалавър" - ред. обучение, провел се на 02.02.2018 г. (0 Replies)
 8. Оценки от изпита по ЦС за ОКС "бакалавър" - ред. обучение, провел се на 30.01.2018 г. (0 Replies)
 9. Поправителна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър" - редовно обучение (0 Replies)
 10. Оценки от изпита по МТ за ОКС "бакалавър" - ред. обучение, провел се на 23.01.2018 г. (0 Replies)
 11. Зимна изпитна сесия и консултации за ОКС "бакалавър" - редовно обучение (0 Replies)
 12. Допълнителни дати за изпити за ОКС "бакалавър" - октомври, ноември, декември 2017 г (0 Replies)
 13. Допълнителни дати за изпити на специалност ОЕЕ (0 Replies)
 14. Допълнителни дати за изпит по дисциплината "Висша математика" при доц. Е. Даскалова (0 Replies)
 15. Допълнителни дати за изпити на специалност ОЕЕ, ОКС "бакалавър" (0 Replies)
 16. Откриване на учебната 2017-2018 година (0 Replies)
 17. Допълнителни дати за изпити на спец. КСТ за ОКС "бакалавър" (0 Replies)
 18. Ликвидационна сесия за редовно и задочно обучение на катедра КСТ (0 Replies)
 19. Поправителна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър", 2 и 3 курс - редовно обучение (0 Replies)
 20. Ликвидационна сесия за редовно и задочно обучение на катедра ОЕЕ (0 Replies)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8