КСТ Форуми

Full Version: Редовно обучение - бакалавър
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

Редовно обучение - бакалавър

Pages: 1 2 3 4 5 6 7

Threads

 1. Поправителна сесия-зимен семестър на 2016-2017 г. за ОКС "бакалавър"-редовно обучение (0 Replies)
 2. Консултации по дисциплините ПИК и ПЕ при доц. Е. Захариева на 06.02.2017 г. (0 Replies)
 3. Поправителна сесия за редовно обучение на катедри ФХЕ и ОЕЕ (0 Replies)
 4. Зимна изпитна сесия и дати за консултации на катедри ФХЕ и ОЕЕ (0 Replies)
 5. Зимна изпитна сесия и дати за консултации за ОКС "бакалавър", редовно обучение (0 Replies)
 6. Допълнителни дати за изпити за ОКС "бакалавър" - октомври, ноември, декември 2016 г (0 Replies)
 7. Допълнителни дати за изпити на специалност ФХЕ, ОКС "бакалавър" (0 Replies)
 8. Допълнителни дати за изпити на специалност ОЕЕ, ОКС "бакалавър" (0 Replies)
 9. Допълнителни дати за изпити за студенти от специалност КСТ, ОКС "бакалавър" (0 Replies)
 10. Откриване на учебната 2016-2017 година (0 Replies)
 11. Консултации по дисциплините ТЕ 1 и ТЕ 2 при доц. Г. Велев - 04.07.2016 г. (0 Replies)
 12. Консултация и допълнителна дата за изпит по ПИК при доц. Е. Захариева (0 Replies)
 13. Изпитни дати на преподавателите от катедра ФХЕ през юни и юли 2016 г. (0 Replies)
 14. Ликвидационна сесия-летен семестър на 2015-2016 г. за ОКС "бакалавър" (0 Replies)
 15. Поправителна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър", 2 и 3 курс, редовно обучение (0 Replies)
 16. Консултации и допълнителни дати за изпити в катедра "Математика" за юни и юли 2016 г. (0 Replies)
 17. Изпитни дати на преподавателите от катедра ОЕЕ през юни и юли 2016 г. (0 Replies)
 18. Дати за консултации на преподавателите от катедра ФХЕ през м.юни 2016 г. (0 Replies)
 19. Допълнителна дата за изпит по ПЕ за ОКС "бакалавър" - 4 курс - 09.06.2016 г. (0 Replies)
 20. Лятна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър", 2 и 3 курс - редовно обучение (0 Replies)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7