КСТ Форуми

Full Version: Редовно обучение - бакалавър
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

Редовно обучение - бакалавър

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8

Threads

 1. Ликвидационна сесия за редовно и задочно обучение на катедра ФХЕ (0 Replies)
 2. Поправителна сесия за редовно и задочно обучение на катедра ОЕЕ (0 Replies)
 3. Поправителна сесия за редовно и задочно обучение на катедра ФХЕ (0 Replies)
 4. Ликвидационна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър", 4 курс - редовно обучение (0 Replies)
 5. Изпит по дисц. "Компютърно моделиране" при доц. В. Кукенска - 28.04.2017 г. (0 Replies)
 6. Лятна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър", 2 и 3 курс - редовно обучение (0 Replies)
 7. Лятна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър", 4 курс - редовно обучение (0 Replies)
 8. Допълнителни дати за изпити на специалност ФХЕ, ОКС "бакалавър" (0 Replies)
 9. Допълнителни дати за изпити на специалност ОЕЕ, ОКС "бакалавър" (0 Replies)
 10. Допълнителни дати за изпити за ОКС "бакалавър" - март, април и май 2017 г. (0 Replies)
 11. Поправителна сесия-зимен семестър на 2016-2017 г. за ОКС "бакалавър"-редовно обучение (0 Replies)
 12. Консултации по дисциплините ПИК и ПЕ при доц. Е. Захариева на 06.02.2017 г. (0 Replies)
 13. Поправителна сесия за редовно обучение на катедри ФХЕ и ОЕЕ (0 Replies)
 14. Зимна изпитна сесия и дати за консултации на катедри ФХЕ и ОЕЕ (0 Replies)
 15. Зимна изпитна сесия и дати за консултации за ОКС "бакалавър", редовно обучение (0 Replies)
 16. Допълнителни дати за изпити за ОКС "бакалавър" - октомври, ноември, декември 2016 г (0 Replies)
 17. Допълнителни дати за изпити на специалност ФХЕ, ОКС "бакалавър" (0 Replies)
 18. Допълнителни дати за изпити на специалност ОЕЕ, ОКС "бакалавър" (0 Replies)
 19. Допълнителни дати за изпити за студенти от специалност КСТ, ОКС "бакалавър" (0 Replies)
 20. Откриване на учебната 2016-2017 година (0 Replies)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8