КСТ Форуми

Full Version: Редовно обучение - бакалавър
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

Редовно обучение - бакалавър

Pages: 1 2 3 4 5 6 7

Threads

 1. Ликвидационна сесия-летен семестър на 2015-2016 г. за ОКС "бакалавър"-4 к.-ред. обуч. (0 Replies)
 2. Поправка за лятна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър", 4 курс - ред. обучение (0 Replies)
 3. Лятна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър", 4 курс - редовно обучение (0 Replies)
 4. Допълнителни дати за изпити за ОКС "бакалавър" - март, април и май 2016 г. (0 Replies)
 5. Поправителна сесия-зимен семестър на 2015-2016 г. за ОКС "бакалавър"-редовно обучение (0 Replies)
 6. Дати за консултации на катедра КСТ за м. януари 2016 г. (0 Replies)
 7. График за редовна изпитна сесия на катедра КСТ, редовно обучение (0 Replies)
 8. Допълнителни дати за изпити за ОКС "бакалавър" - октомври, ноември и декември 2015 г. (0 Replies)
 9. Допълнителни дати за изпити за студенти от специалност КСТ, ОКС "бакалавър" (0 Replies)
 10. Откриване на учебната 2015-2016 година (0 Replies)
 11. Ликвидационна сесия-летен семестър на 2014-2015 г. за ОКС "бакалавър"-ред. обучение (0 Replies)
 12. Поправителна сесия-лeтен семестър на 2014-2015 г. за ОКС "бакалавър"-редовно обучение (0 Replies)
 13. Допълнителни дати за изпити за ОКС"бакалавър", март, април и май 2015 г. (0 Replies)
 14. Поправка за лятна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър", 4 курс - ред. обучение (0 Replies)
 15. Лятна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър", 2 и 3 курс - редовно обучение (0 Replies)
 16. Лятна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър", 4 курс - редовно обучение (0 Replies)
 17. Резултати от изпитите по ПИК и ПЕ за спец. КСТ, провели се на 10 и 11.02.2015 г. (0 Replies)
 18. Резултати от изпита по ПИК за спец. МСК, проведен на 09.02.2015 г. при доц. Захариева (0 Replies)
 19. Поправителна сесия-зимен семестър на 2014-2015 г. за ОКС "бакалавър"-редовно обучение (0 Replies)
 20. Дати за консултации на катедра КСТ за м. януари 2015 г. (0 Replies)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7