КСТ Форуми

Full Version: Редовно обучение - бакалавър
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

Редовно обучение - бакалавър

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8

Threads

 1. Консултации по дисциплините ТЕ 1 и ТЕ 2 при доц. Г. Велев - 04.07.2016 г. (0 Replies)
 2. Консултация и допълнителна дата за изпит по ПИК при доц. Е. Захариева (0 Replies)
 3. Изпитни дати на преподавателите от катедра ФХЕ през юни и юли 2016 г. (0 Replies)
 4. Ликвидационна сесия-летен семестър на 2015-2016 г. за ОКС "бакалавър" (0 Replies)
 5. Поправителна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър", 2 и 3 курс, редовно обучение (0 Replies)
 6. Консултации и допълнителни дати за изпити в катедра "Математика" за юни и юли 2016 г. (0 Replies)
 7. Изпитни дати на преподавателите от катедра ОЕЕ през юни и юли 2016 г. (0 Replies)
 8. Дати за консултации на преподавателите от катедра ФХЕ през м.юни 2016 г. (0 Replies)
 9. Допълнителна дата за изпит по ПЕ за ОКС "бакалавър" - 4 курс - 09.06.2016 г. (0 Replies)
 10. Лятна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър", 2 и 3 курс - редовно обучение (0 Replies)
 11. Ликвидационна сесия-летен семестър на 2015-2016 г. за ОКС "бакалавър"-4 к.-ред. обуч. (0 Replies)
 12. Поправка за лятна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър", 4 курс - ред. обучение (0 Replies)
 13. Лятна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър", 4 курс - редовно обучение (0 Replies)
 14. Допълнителни дати за изпити за ОКС "бакалавър" - март, април и май 2016 г. (0 Replies)
 15. Поправителна сесия-зимен семестър на 2015-2016 г. за ОКС "бакалавър"-редовно обучение (0 Replies)
 16. Дати за консултации на катедра КСТ за м. януари 2016 г. (0 Replies)
 17. График за редовна изпитна сесия на катедра КСТ, редовно обучение (0 Replies)
 18. Допълнителни дати за изпити за ОКС "бакалавър" - октомври, ноември и декември 2015 г. (0 Replies)
 19. Допълнителни дати за изпити за студенти от специалност КСТ, ОКС "бакалавър" (0 Replies)
 20. Откриване на учебната 2015-2016 година (0 Replies)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8