КСТ Форуми

Full Version: Редовно обучение - бакалавър
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

Редовно обучение - бакалавър

Pages: 1 2 3 4 5 6 7

Threads

 1. Резултати от проведените изпити по ПИК, ПНП и ПЕ на 28.11.2014 г. (0 Replies)
 2. Зимна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС"бакалавър" - редовно обучение (0 Replies)
 3. Допълнителни дати за изпити за ОКС "бакалавър"- октомври - декември 2014 г. (0 Replies)
 4. Откриване на учебната 2014-2015 година (0 Replies)
 5. Допълнителни дати за изпити за студенти от специалност КСТ, ОКС "бакалавър" (0 Replies)
 6. Поправителна сесия за ОКС"бакалавър"-редовно обучение (0 Replies)
 7. Ликвидационна сесия за ОКС"бакалавър" за учебната 2013/2014 г. (0 Replies)
 8. Резултати от изпита по ПИК провел се на 25.04.2014 г. (0 Replies)
 9. На вниманието на студентите от I до III курс - редовно обучение от специалност КСТ (0 Replies)
 10. Лятна изпитна сесия-2014 г.- спец. КСТ, ОКС "бакалавър", 2 и 3 курс, редовно обучение (0 Replies)
 11. Лятна изпитна сесия-2014 г.- спец. КСТ, ОКС "бакалавър", 4 курс, редовно обучение (0 Replies)
 12. Резултати от изпита по ПИК на спец. МСК, проведен на 31.01.2014 г. при доц. Захариева (0 Replies)
 13. Консултация по ПИК при доц. Е.Захариева - 29.01.2014 г. (0 Replies)
 14. Допълнителни дати за изпит за редовни и задочни студенти-октомври-декември -2013 г. (0 Replies)
 15. Ликвидационна сесия за студенти върнали се от бригади и студенти с 4 и повече изпита (0 Replies)
 16. На вниманието на студентите І курс, спец. КСТ (0 Replies)
 17. Поправителна сесия - летен семестър на 2012/13 за ОКС"бакалавър"-редовно обучение (0 Replies)
 18. Дати за консултации за м.юни на катедра КСТ, ОКС"бакалавър" - редовно обучение (0 Replies)
 19. Консултации по ПИК при доц. Е.Захариева - 11 и 12.02.2013 г. (0 Replies)
 20. Групови отговорници на спец. КСТ, ОКС "бакалавър" за 2012-2013 г. (0 Replies)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7