КСТ Форуми

Full Version: Редовно обучение - бакалавър
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

Редовно обучение - бакалавър

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8

Threads

 1. Ликвидационна сесия-летен семестър на 2014-2015 г. за ОКС "бакалавър"-ред. обучение (0 Replies)
 2. Поправителна сесия-лeтен семестър на 2014-2015 г. за ОКС "бакалавър"-редовно обучение (0 Replies)
 3. Допълнителни дати за изпити за ОКС"бакалавър", март, април и май 2015 г. (0 Replies)
 4. Поправка за лятна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър", 4 курс - ред. обучение (0 Replies)
 5. Лятна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър", 2 и 3 курс - редовно обучение (0 Replies)
 6. Лятна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър", 4 курс - редовно обучение (0 Replies)
 7. Резултати от изпитите по ПИК и ПЕ за спец. КСТ, провели се на 10 и 11.02.2015 г. (0 Replies)
 8. Резултати от изпита по ПИК за спец. МСК, проведен на 09.02.2015 г. при доц. Захариева (0 Replies)
 9. Поправителна сесия-зимен семестър на 2014-2015 г. за ОКС "бакалавър"-редовно обучение (0 Replies)
 10. Дати за консултации на катедра КСТ за м. януари 2015 г. (0 Replies)
 11. Резултати от проведените изпити по ПИК, ПНП и ПЕ на 28.11.2014 г. (0 Replies)
 12. Зимна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС"бакалавър" - редовно обучение (0 Replies)
 13. Допълнителни дати за изпити за ОКС "бакалавър"- октомври - декември 2014 г. (0 Replies)
 14. Откриване на учебната 2014-2015 година (0 Replies)
 15. Допълнителни дати за изпити за студенти от специалност КСТ, ОКС "бакалавър" (0 Replies)
 16. Поправителна сесия за ОКС"бакалавър"-редовно обучение (0 Replies)
 17. Ликвидационна сесия за ОКС"бакалавър" за учебната 2013/2014 г. (0 Replies)
 18. Резултати от изпита по ПИК провел се на 25.04.2014 г. (0 Replies)
 19. На вниманието на студентите от I до III курс - редовно обучение от специалност КСТ (0 Replies)
 20. Лятна изпитна сесия-2014 г.- спец. КСТ, ОКС "бакалавър", 2 и 3 курс, редовно обучение (0 Replies)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8