КСТ Форуми

Full Version: Редовно обучение - бакалавър
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

Редовно обучение - бакалавър

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8

Threads

 1. Лятна изпитна сесия-2014 г.- спец. КСТ, ОКС "бакалавър", 4 курс, редовно обучение (0 Replies)
 2. Резултати от изпита по ПИК на спец. МСК, проведен на 31.01.2014 г. при доц. Захариева (0 Replies)
 3. Консултация по ПИК при доц. Е.Захариева - 29.01.2014 г. (0 Replies)
 4. Допълнителни дати за изпит за редовни и задочни студенти-октомври-декември -2013 г. (0 Replies)
 5. Ликвидационна сесия за студенти върнали се от бригади и студенти с 4 и повече изпита (0 Replies)
 6. На вниманието на студентите І курс, спец. КСТ (0 Replies)
 7. Поправителна сесия - летен семестър на 2012/13 за ОКС"бакалавър"-редовно обучение (0 Replies)
 8. Дати за консултации за м.юни на катедра КСТ, ОКС"бакалавър" - редовно обучение (0 Replies)
 9. Консултации по ПИК при доц. Е.Захариева - 11 и 12.02.2013 г. (0 Replies)
 10. Групови отговорници на спец. КСТ, ОКС "бакалавър" за 2012-2013 г. (0 Replies)
 11. На вниманието на студентите І курс, спец. КСТ (0 Replies)
 12. Списъци на спец. КСТ, 1 курс, редовно обучение (0 Replies)
 13. Важно!!! За студентите от І курс на спец. КСТ, редовно обучение (0 Replies)
 14. Консултации по ПИК при доц. Е. Захариева (0 Replies)
 15. На вниманието на спец. КСТ, ОКС "бакалавър" - 4 к. редовно обучение (0 Replies)
 16. Съобщение за 1 к. спец. КСТ, редовно обучение относно Учебна практика (0 Replies)
 17. Списъци на спец. КСТ, 1 курс, редовно обучение (0 Replies)
 18. Добре дошли първокурсници от специалност "КСТ" ! (0 Replies)
 19. Конспект по "Програмни езици" 2010 г.-редовно обучение (0 Replies)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8