КСТ Форуми

Full Version: Редовно обучение - бакалавър
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

Редовно обучение - бакалавър

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Threads

 1. Допълнителни дати за изпит за м.април, май и юни 2023 г. за редовно и задочно обуч. (0 Replies)
 2. Зимна изпитна сесия на спец. СКИ, ОКС "бакалавър" - 4 курс, редовно обучение (0 Replies)
 3. Поправителна сесия на спец. КСТ и СКИ, ОКС "бакалавър" - редовно обучение (0 Replies)
 4. Зимна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър" - 3 курс, редовно обучение (0 Replies)
 5. Зимна изпитна сесия на спец. СКИ, ОКС "бакалавър" - 1 курс, редовно обучение (0 Replies)
 6. Консултации за зимен семестър на уч. 2022/2023г. за ОКС "бакалавър", редовно обучение (0 Replies)
 7. Зимна изпитна сесия на спец. СКИ, ОКС "бакалавър" - 3 курс, редовно обучение (0 Replies)
 8. Зимна изпитна сесия на спец. СКИ, ОКС "бакалавър" - 2 курс, редовно обучение (0 Replies)
 9. Зимна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър" - 4 курс, редовно обучение (0 Replies)
 10. Зимна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър" - 2 курс, редовно обучение (0 Replies)
 11. Зимна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър" - 1 курс, редовно обучение (0 Replies)
 12. Допълнителни дати за изпит за м.октомври и ноември 2022 г. за редовно и задочно обуч. (0 Replies)
 13. Допълнителни дати за изпит за м. септември 2022 г. за редовно и задочно обучение (0 Replies)
 14. Откриване на учебната 2022-2023 година (0 Replies)
 15. Поправителна сесия на спец. КСТ и СКИ, ОКС "бакалавър"-1, 2 и 3 курс,редовно обучение (0 Replies)
 16. Консултации за ОКС "бакалавър", редовно обучение (0 Replies)
 17. Ликвидационна сесия на спец. КСТ и СКИ, ОКС "бакалавър", редовно и задочно обучение (0 Replies)
 18. Лятна изпитна сесия на спец. СКИ, ОКС "бакалавър" - 3 курс, редовно обучение (0 Replies)
 19. Лятна изпитна сесия на спец. СКИ, ОКС "бакалавър" - 2 курс, редовно обучение (0 Replies)
 20. Лятна изпитна сесия на спец. СКИ, ОКС "бакалавър" - 1 курс, редовно обучение (0 Replies)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10