КСТ Форуми

Full Version: Редовно обучение - бакалавър
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

Редовно обучение - бакалавър

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8

Threads

 1. Поправителна сесия на спец. КСТ и СКИ, ОКС "бакалавър" - ред. обучение за зимен сем. (0 Replies)
 2. Изпитна сесия на спец. СКИ - 3 курс, редовно обучение (0 Replies)
 3. Изпитна сесия на спец. СКИ - 2 курс, редовно обучение (0 Replies)
 4. Изпитна сесия на спец. СКИ - 1 курс, редовно обучение (0 Replies)
 5. Изпитна сесия на спец. КСТ - 4 курс, редовно обучение (0 Replies)
 6. Изпитна сесия на спец. КСТ - 3 курс, редовно обучение (0 Replies)
 7. Изпитна сесия на спец. КСТ - 2 курс, редовно обучение (0 Replies)
 8. Изпитна сесия на спец. КСТ - 1 курс, редовно обучение (0 Replies)
 9. График за редовна изпитна сесия на специалност КСТ, редовно обучение-1 курс (0 Replies)
 10. График за редовна изпитна сесия на спец. СКИ, редовно обучение-1 курс (0 Replies)
 11. График за редовна изпитна сесия на специалност СКИ, редовно обучение-2 курс (0 Replies)
 12. График за редовна изпитна сесия на специалност КСТ, редовно обучение-4 курс (0 Replies)
 13. График за редовна изпитна сесия на специалност КСТ, редовно обучение-3 курс (0 Replies)
 14. График за редовна изпитна сесия на специалност КСТ, редовно обучение-2 курс (0 Replies)
 15. Покана от катедра КСТ за откриване на учебната 2020-2021 г. (0 Replies)
 16. Заповед във връзка с откриването на учебната 2020-21 г. за студенти, редовно обучение (0 Replies)
 17. Ликвидационна изпитна сесия (0 Replies)
 18. Поправителна лятна изпитна сесия за 1, 2 и 3 курс, редовно обучение (0 Replies)
 19. График за редовна изпитна сесия за месец Юни (0 Replies)
 20. Резултати от изпит по Схемотехника на 1 курс, СКИ (0 Replies)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8