КСТ Форуми

Full Version: Редовно обучение - бакалавър
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

Редовно обучение - бакалавър

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8

Threads

 1. Покана от катедра КСТ за откриване на учебната 2021-2022 г. (0 Replies)
 2. Поправителна сесия на спец. КСТ и СКИ, ОКС "бакалавър" - ред. обучение за летен сем. (0 Replies)
 3. Ликвидационна сесия на спец. КСТ и СКИ за летен семестър, редовно и задочно обучение (0 Replies)
 4. Лятна изпитна сесия на спец. СКИ, ОКС "бакалавър", 2 курс - редовно обучение (0 Replies)
 5. Лятна изпитна сесия на спец. СКИ, ОКС "бакалавър", 1 курс - редовно обучение (0 Replies)
 6. Лятна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър", 3 курс - редовно обучение (0 Replies)
 7. Лятна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър", 2 курс - редовно обучение (0 Replies)
 8. Лятна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър", 1 курс - редовно обучение (0 Replies)
 9. Ликвидационна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър" - 4 курс, редовно обучение (0 Replies)
 10. Поправителна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър" - 4 курс, редовно обучение (0 Replies)
 11. Лятна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър", 4 курс - редовно обучение (0 Replies)
 12. Поправителна сесия на спец. КСТ и СКИ, ОКС "бакалавър" - редовно обучение (0 Replies)
 13. График за редовна изпитна сесия на специалност КСТ, редовно обучение-1 курс (0 Replies)
 14. График за редовна изпитна сесия на спец. СКИ, редовно обучение-1 курс (0 Replies)
 15. График за редовна изпитна сесия на специалност СКИ, редовно обучение-2 курс (0 Replies)
 16. График за редовна изпитна сесия на специалност КСТ, редовно обучение-4 курс (0 Replies)
 17. График за редовна изпитна сесия на специалност КСТ, редовно обучение-3 курс (0 Replies)
 18. График за редовна изпитна сесия на специалност КСТ, редовно обучение-2 курс (0 Replies)
 19. Покана от катедра КСТ за откриване на учебната 2020-2021 г. (0 Replies)
 20. Заповед във връзка с откриването на учебната 2020-21 г. за студенти, редовно обучение (0 Replies)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8