КСТ Форуми

Full Version: Редовно обучение - бакалавър
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

Редовно обучение - бакалавър

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Threads

 1. Допълнителни дати за изпит за м.октомври, ноември и декември 2023 г. (0 Replies)
 2. Откриване на учебната 2023-2024 година (0 Replies)
 3. Допълнителни дати за изпит за м. септември 2023 г. за редовно и задочно обучение (0 Replies)
 4. Ликвидационна сесия на спец. КСТ и СКИ, ОКС "бакалавър" - редовно и задочно обучение (0 Replies)
 5. Поправителна сесия на спец. КСТ и СКИ, ОКС "бакалавър" - редовно обучение (0 Replies)
 6. Консултации за лятна изпитна сесия за ОКС "бакалавър"-редовно обучение (0 Replies)
 7. Лятна изпитна сесия на спец. СКИ, ОКС "бакалавър" - 3 курс, редовно обучение (0 Replies)
 8. Лятна изпитна сесия на спец. СКИ, ОКС "бакалавър" - 2 курс, редовно обучение (0 Replies)
 9. Лятна изпитна сесия на спец. СКИ, ОКС "бакалавър" - 1 курс, редовно обучение (0 Replies)
 10. Лятна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър" - 3 курс, редовно обучение (0 Replies)
 11. Лятна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър" - 2 курс, редовно обучение (0 Replies)
 12. Лятна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър" - 1 курс, редовно обучение (0 Replies)
 13. Поправителна сесия на спец. СКИ, ОКС "бакалавър" - 4 курс, редовно обучение (0 Replies)
 14. Ликвидационна сесия на спец. СКИ, ОКС "бакалавър" - 4 курс, редовно обучение (0 Replies)
 15. Ликвидационна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър" - 4 курс, редовно обучение (0 Replies)
 16. Поправителна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър" - 4 курс, редовно обучение (0 Replies)
 17. Лятна изпитна сесия на спец. СКИ, ОКС "бакалавър" - 4 курс, редовно обучение (0 Replies)
 18. Лятна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър" - 4 курс, редовно обучение (0 Replies)
 19. Допълнителни дати за изпит за м.април, май и юни 2023 г. за редовно и задочно обуч. (0 Replies)
 20. Зимна изпитна сесия на спец. СКИ, ОКС "бакалавър" - 4 курс, редовно обучение (0 Replies)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10