КСТ Форуми

Full Version: Магистри
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

Магистри

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Threads

 1. Лятна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "магистър", 1 курс по базов учебен план (0 Replies)
 2. Зимна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "магистър", 1 курс по базов учебен план (0 Replies)
 3. Зимна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "магистър" - 2 курс по базов учебен план (0 Replies)
 4. Класиране в ОКС "магистър" за учебната 2020/2021 г. (0 Replies)
 5. Поправителна сесия за студенти от I курс, магистри, редовна и задочна форма (0 Replies)
 6. Разпис за ОКС " магистър " 1 курс по базов учебен план 2019/2020 г. (0 Replies)
 7. На вниманието на всички магистри (0 Replies)
 8. Зимна изпитна сесия - 2 курс по базов учебен план (0 Replies)
 9. Резултати от изпит по диц. КОС на 15.11 и 16.11 (0 Replies)
 10. Зимна изпитна сесия - 1 курс по базов учебен план (0 Replies)
 11. Седмичен разпис за ОКС " магистър " - 2 и 3 седмица, 1 курс (0 Replies)
 12. Седмичен разпис за ОКС " магистър " - 2 седмица, 2 курс (0 Replies)
 13. Седмичен разпис за ОКС " магистър " - 1 седмица, 2 курс (0 Replies)
 14. Разпис за ОКС " магистър " 1 курс по базов учебен план 2019/2020 г. (0 Replies)
 15. Разпис за ОКС " магистър "- 3 семестъра подготвително обучение (0 Replies)
 16. Класиране на спец. КСТ за ОКС "магистър" за учебната 2019/2020 г. (0 Replies)
 17. Кандидатстуденски изпит за ОКС "магистър" (0 Replies)
 18. Промяна на часа и залата на 19.04 по дисциплината ПНП (0 Replies)
 19. Лятна изпитна сесия 2018/2019 г. (0 Replies)
 20. Изпит по дисциплината Компютърни обучаващи системи (0 Replies)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12