КСТ Форуми

Full Version: Магистри
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

Магистри

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Threads

 1. Промяна на часа и залата на 19.04 по дисциплината ПНП (0 Replies)
 2. Лятна изпитна сесия 2018/2019 г. (0 Replies)
 3. Изпит по дисциплината Компютърни обучаващи системи (0 Replies)
 4. Разпис на спец. КСТ, ОКС "магистър" (0 Replies)
 5. На вниманието на магистри (0 Replies)
 6. Поправителна сесия (0 Replies)
 7. ЗИМНА ИЗПИТНА СЕСИЯ (0 Replies)
 8. ЗИМНА ИЗПИТНА СЕСИЯ (0 Replies)
 9. Резултати от изпита по дисц. " Проектиране на компютърни системи" (0 Replies)
 10. Изпитните дати при доц. Г. Велев за ОКС "магистър" (0 Replies)
 11. Седмичен разпис за ОКС "магистър" - 1 курс по базов учебен план (0 Replies)
 12. Зимна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "магистър"-2 курс-по базов учебен план (0 Replies)
 13. Седмичен разпис за ОКС "магистър" - 1 курс по базов учебен план (0 Replies)
 14. На вниманието на магистри (0 Replies)
 15. Информация за прием на студенти за ОКС „магистър”: (0 Replies)
 16. Провеждане на лекции по дисциплина "Проектиране на компютърни системи" (0 Replies)
 17. Ликвидационна сесия на спец. КСТ, ОКС "магистър" за учебната 2017-18 г. (0 Replies)
 18. Промяна на датата за изпит за ОКС "магистър" при доц. Л. Цеков (0 Replies)
 19. Лятна изпитна сесия за ОКС"магистър" - 1 курс по базов учебен план (0 Replies)
 20. На вниманието на магистри - I курс по базов уч. план за летен сем. на уч. 2017-18 г (0 Replies)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11