КСТ Форуми

Full Version: Магистри
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

Магистри

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Threads

 1. Зимна изпитна сесия на спец. СКИ, ОКС "магистър" - I курс - 4 семестъра срок на обуч. (0 Replies)
 2. Зимна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "магистър" - I и II курс (0 Replies)
 3. Разпис за ОКС "магистър " - спец. КСТ - I курс - 3 семестъра срок на обучение (0 Replies)
 4. Разпис за ОКС "магистър"-I курс-2 сем. срок на обуч. и II курс-4 сем. обуч.- 6 седм. (0 Replies)
 5. Разпис за ОКС "магистър"-I курс-2 сем. срок на обуч. и II курс-4 сем. обуч. - 5 седм. (0 Replies)
 6. Разпис за ОКС "магистър " - спец. СКИ - I курс - 4 сем. срок на обучение за 4 седмица (0 Replies)
 7. Разпис за ОКС "магистър"-I курс-2 сем. срок на обуч. и II курс-4 сем. обуч. -4 седм. (0 Replies)
 8. Разпис за ОКС "магистър " - спец. СКИ - I курс - 4 сем. срок на обучение за 3 седмица (0 Replies)
 9. Разпис за ОКС "магистър"-I курс-2 сем. срок на обуч. и II курс-4 сем. обуч. -3 седм. (0 Replies)
 10. Разпис за ОКС "магистър " - спец. СКИ - I курс - 4 сем. срок на обучение за 2 седмица (0 Replies)
 11. Разпис за ОКС "магистър " - спец. СКИ - I курс - 4 сем. срок на обучение за 1 седмица (0 Replies)
 12. Разпис за ОКС "магистър"-I курс-2 сем. срок на обуч. и II курс-4 сем. обуч. -2 седм. (0 Replies)
 13. Разпис за ОКС "магистър"-I курс-2 сем. срок на обучение и II курс-4 сем.срок на обуч. (0 Replies)
 14. Кандидатстудентски изпит за ОКС "магистър" - II сесия (0 Replies)
 15. Кандидатстудентски изпит за ОКС "магистър" (0 Replies)
 16. Ликвидационна сесия на специалност КСТ, ОКС "магистър" за учебната 2022-2023 г. (0 Replies)
 17. Лятна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "магистър", 1 курс-3 сем. и 2 курс-4 сем. обуч (0 Replies)
 18. Лятна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "магистър", 1 курс-2 семестъра срок на обучение (0 Replies)
 19. Лятна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "магистър", 1 курс-3 и 4 сем. срок на обучение (0 Replies)
 20. Разпис за ОКС Магистър - I курс - 2 семестъра срок на обучение за летен семестър (0 Replies)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14