КСТ Форуми

Full Version: Дипломанти
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

Дипломанти

Pages: 1 2 3 4 5 6 7

Threads

 1. Разпределение за дипломни защити на специалност КСТ, ОКС "бакалавър" за 29.04.2014 г. (0 Replies)
 2. Разпределение за дипломни защити на специалност КСТ, ОКС "магистър" за 28.04.2014 г. (0 Replies)
 3. Дипломни защите на спец. "КСТ" за м. април 2014 г. (0 Replies)
 4. Дати за дипломни защити на спец. КСТ за летен семестър на учебната 2013/2014 г. (0 Replies)
 5. Разпределение за дипломни защити на специалност КСТ за 24.03.2014 г. (0 Replies)
 6. Разпределение за дипломни защити на спец. "КСТ", ОКС"бакалавър" за 18.12.2013 г. (0 Replies)
 7. Разпределение за дипломни защити на спец. "КСТ", ОКС"магистър" за 17.12.2013 г. (0 Replies)
 8. Дипломни защити на спец. "КСТ" за м. декември 2013 г. (0 Replies)
 9. На вниманието на дипломиралите се в специалност "КСТ", випуск 2013 (0 Replies)
 10. Разпределение за дипломни защити на спец. "КСТ" за 02.12.2013 г. (0 Replies)
 11. Извънредна сесия за дипломни защити за ОКС"магистър" на спец."КСТ" за 02.12.2013г (0 Replies)
 12. Съобщение за всички дипломирали се студенти, които ще присъстват на 07.12.2013 г. (0 Replies)
 13. Извънредна сесия за дипломни защити за ОКС"магистър", спец."КСТ" за м. ноември 2013 г (0 Replies)
 14. Разпределение за дипломни защити за ОКС"бакалавър"и ОКС"магистър" за 20.09.2013 г. (0 Replies)
 15. Разпределение за дипломни защити на спец. "КСТ", ОКС"бакалавър" за 19.09.2013 г. (0 Replies)
 16. Разпределение за дипломни защити на спец. "КСТ", ОКС"бакалавър" за 18.09.2013 г. (0 Replies)
 17. Разпределение за дипломни защити на спец. "КСТ", ОКС"бакалавър" за 17.09.2013 г. (0 Replies)
 18. Дипломни защити на спец. "КСТ" за м. септември 2013 г. (0 Replies)
 19. Разпределение за дипломни защити на спец. "КСТ", ОКС"бакалавър" за 11.07.2013 г. (0 Replies)
 20. Разпределение за дипломни защити на спец. "КСТ", ОКС"бакалавър" за 09.07.2013 г. (0 Replies)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7