КСТ Форуми

Full Version: Дипломанти
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

Дипломанти

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8

Threads

 1. Разпределение на дипломни защити на специалност КСТ за 24.09.2021 г. (0 Replies)
 2. Разпределение на дипломни защити на спец. КСТ за 23.09.2021 г. (0 Replies)
 3. Разпределение на дипломни защити на спец. КСТ за 13.07.2021 г. (0 Replies)
 4. Разпределение на дипломни защити на спец. КСТ за 12.07.2021 г. (0 Replies)
 5. Разпределение на дипломни защити на спец. КСТ за 16.06.2021 г. (0 Replies)
 6. Теми за дипломни работи, предложени от фирма "Скейлфокус" (0 Replies)
 7. Разпределение на дипломни защити на спец. КСТ за 17.03.2021 г. (0 Replies)
 8. Теми за дипломни работи 2021 г. (0 Replies)
 9. Разпределение на дипломни защити на спец. КСТ за 17.12.2020 г. (0 Replies)
 10. Отлага се раздаването на дипломи на випуск 2020 (0 Replies)
 11. Провеждане на дипломни защити -23.09 и 25.09 (0 Replies)
 12. Разпределение на дипломни защити на специалност КСТ за 25.09.2020 г. (0 Replies)
 13. Разпределение на дипломни защити на специалност КСТ за 23.09.2020 г. (0 Replies)
 14. Предстоящи дати за дипломни защити (0 Replies)
 15. Разпределение на дипломни защити за м. юли 2020 (0 Replies)
 16. Теми за дипломно проектиране КСТ - 2020 г. (0 Replies)
 17. Дати за дипломни защити до края на учебната 2019/2020 г. (0 Replies)
 18. Следваща сесия за дипломни защити (0 Replies)
 19. Дипломни защити през м. декември 2019 г. (0 Replies)
 20. Дати за дипломни защити до края на учебната година (0 Replies)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8