КСТ Форуми

Full Version: Дипломанти
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

Дипломанти

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8

Threads

 1. Разпределение на дипломни защити на спец. КСТ за 17.12.2021 г. (0 Replies)
 2. Разпределение на дипломни защити на спец. КСТ за 16.12.2021 г. (0 Replies)
 3. Разпределение на дипломни защити на спец. КСТ за 17.12.2020 г. (0 Replies)
 4. Отлага се раздаването на дипломи на випуск 2020 (0 Replies)
 5. Провеждане на дипломни защити -23.09 и 25.09 (0 Replies)
 6. Разпределение на дипломни защити на специалност КСТ за 25.09.2020 г. (0 Replies)
 7. Разпределение на дипломни защити на специалност КСТ за 23.09.2020 г. (0 Replies)
 8. Предстоящи дати за дипломни защити (0 Replies)
 9. Разпределение на дипломни защити за м. юли 2020 (0 Replies)
 10. Теми за дипломно проектиране КСТ - 2020 г. (0 Replies)
 11. Дати за дипломни защити до края на учебната 2019/2020 г. (0 Replies)
 12. Следваща сесия за дипломни защити (0 Replies)
 13. Дипломни защити през м. декември 2019 г. (0 Replies)
 14. Дати за дипломни защити до края на учебната година (0 Replies)
 15. Разпределение на дипломни защити за м. септември 2019 (0 Replies)
 16. Дипломни защити през септември (0 Replies)
 17. Разпределение на дипломни защити през м. юли 2019 г. (0 Replies)
 18. Предстоящи сесии за дипломни защити (0 Replies)
 19. Дипломни защити на 20.05.2018 г. (0 Replies)
 20. На вниманието на всички дипломанти (1 Reply)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8