КСТ Форуми

Full Version: Дипломанти
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

Дипломанти

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8

Threads

 1. Покана за връчване на дипломи за завършено висше образование на випуск 2022 г. (0 Replies)
 2. Разпределение на дипломни защити на спец. КСТ за 30.09.2022 г. за ОКС "магистър" (0 Replies)
 3. Разпределение на дипломни защити на спец. КСТ за 20.09.2022 г. (0 Replies)
 4. Разпределение на дипломни защити на спец. КСТ за 19.09.2022 г. (0 Replies)
 5. Разпределение на дипломни защити на спец. КСТ за 15.07.2022 г. (0 Replies)
 6. Разпределение на дипломни защити на спец. КСТ за ОКС "магистър" (0 Replies)
 7. Разпределение на дипломни защити на спец. КСТ за 12.07.2022 г. (0 Replies)
 8. Разпределение на дипломни защити на спец. КСТ за 11.07.2022 г. (0 Replies)
 9. Покана за връчване на дипломи за завършено висше образование на випуск 2020 и 2021 г. (0 Replies)
 10. Разпределение на дипломни защити на спец. КСТ за 18.03.2022 г. (0 Replies)
 11. Разпределение на дипломни защити на спец. КСТ за 17.03.2022 г. (0 Replies)
 12. Разпределение на дипломни защити на спец. КСТ за 16.03.2022 г. (0 Replies)
 13. Теми за дипломно проектиране на специалност КСТ - 2022 г. (0 Replies)
 14. Разпределение на дипломни защити на спец. КСТ за 17.12.2021 г. (0 Replies)
 15. Разпределение на дипломни защити на спец. КСТ за 16.12.2021 г. (0 Replies)
 16. Разпределение на дипломни защити на спец. КСТ за 17.12.2020 г. (0 Replies)
 17. Отлага се раздаването на дипломи на випуск 2020 (0 Replies)
 18. Провеждане на дипломни защити -23.09 и 25.09 (0 Replies)
 19. Разпределение на дипломни защити на специалност КСТ за 25.09.2020 г. (0 Replies)
 20. Разпределение на дипломни защити на специалност КСТ за 23.09.2020 г. (0 Replies)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8