КСТ Форуми

Full Version: Общи
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

Общи

Pages: 1 2 3 4

Threads

 1. Студентски празник на специалност КСТ - 04. 04. 2017 г. (0 Replies)
 2. Среща на студентите с фирма "АББ България" ЕООД на 04.04.2017 г. (0 Replies)
 3. Среща на студентите с фирма FFW Bulgaria на 28.03.2017 г. (0 Replies)
 4. Весели празници! (0 Replies)
 5. Среща на студентите с фирма IKinema - 09.11.2016, 10ч. (0 Replies)
 6. Среща на студентите с фирма MeditCon - 19.10.2016, 10:00 (0 Replies)
 7. Международна конференция E-learning'16 (0 Replies)
 8. Финална среща по проект FETCH (0 Replies)
 9. Пета среща по проект FETCH (0 Replies)
 10. Конференция CompSysTech 2016 (0 Replies)
 11. Среща на студентите с фирма "СисМо" ООД, гр. Габрово - 19-05-2016 г. (0 Replies)
 12. Среща на студентите с фирма "cQuest" - 17-05-2016 г. (1 Reply)
 13. Среща на студентите с фирма "Глобъл Систем Сълюшън" ООД - 13.04, 11 часа (1 Reply)
 14. Среща на студентите с представител на фирма "Лирекс" - 08.04.2016, 11 часа (0 Replies)
 15. Презентация на тема "Как да бъдем успешни на интервю за работа" (0 Replies)
 16. Международна конференция - 28 - 30.09.2016 г., Велико Търново (0 Replies)
 17. Студентски празник на специалност КСТ - 01. 04. 2016 г. (0 Replies)
 18. Покана за участие в международна научна конференция AIIT в Битоля, Македония (0 Replies)
 19. Покана за участие на Codefest Marathon 2016 (0 Replies)
 20. Презентация на фирма AIGER - 19.11.2015 г. (0 Replies)
Pages: 1 2 3 4