КСТ Форуми

Full Version: Общи
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

Общи

Pages: 1 2 3 4 5

Threads

 1. Среща на студентите със сдружение "Ениуеър Оупън Сорс" - 06.03.2018 г. (0 Replies)
 2. Среща на студентите с фирма "Лексоро тех" - 14.02.2018 г. (0 Replies)
 3. Среща на студентите с фирма “GO LIVE UK” (0 Replies)
 4. Ден на кариерата в ТУ – Габрово (0 Replies)
 5. Студентски празник на специалност КСТ - 04. 04. 2017 г. (0 Replies)
 6. Среща на студентите с фирма "АББ България" ЕООД на 04.04.2017 г. (0 Replies)
 7. Среща на студентите с фирма FFW Bulgaria на 28.03.2017 г. (0 Replies)
 8. Весели празници! (0 Replies)
 9. Среща на студентите с фирма IKinema - 09.11.2016, 10ч. (0 Replies)
 10. Среща на студентите с фирма MeditCon - 19.10.2016, 10:00 (0 Replies)
 11. Международна конференция E-learning'16 (0 Replies)
 12. Финална среща по проект FETCH (0 Replies)
 13. Пета среща по проект FETCH (0 Replies)
 14. Конференция CompSysTech 2016 (0 Replies)
 15. Среща на студентите с фирма "СисМо" ООД, гр. Габрово - 19-05-2016 г. (0 Replies)
 16. Среща на студентите с фирма "cQuest" - 17-05-2016 г. (1 Reply)
 17. Среща на студентите с фирма "Глобъл Систем Сълюшън" ООД - 13.04, 11 часа (1 Reply)
 18. Среща на студентите с представител на фирма "Лирекс" - 08.04.2016, 11 часа (0 Replies)
 19. Презентация на тема "Как да бъдем успешни на интервю за работа" (0 Replies)
 20. Международна конференция - 28 - 30.09.2016 г., Велико Търново (0 Replies)
Pages: 1 2 3 4 5