КСТ Форуми

Full Version: Общи
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

Общи

Pages: 1 2 3 4 5

Threads

 1. Студентски празник на специалност КСТ - 01. 04. 2016 г. (0 Replies)
 2. Покана за участие в международна научна конференция AIIT в Битоля, Македония (0 Replies)
 3. Покана за участие на Codefest Marathon 2016 (0 Replies)
 4. Презентация на фирма AIGER - 19.11.2015 г. (0 Replies)
 5. Семинар IEEE YP Talks - 21.11.2015, 10:00 (0 Replies)
 6. Международно първенство twall Challenge 2015 - 31-10-2015 г. (0 Replies)
 7. Среща с фирма Sutherland Global Services- 27-10-2015 г. (0 Replies)
 8. Покана за среща на студентите от катедра КСТ с инж. Ивайло Белев - 23.10.2015 г. (0 Replies)
 9. Краен срок за внасяне на такса за обучение за зимен семестър на учебната 2015-2016 г. (0 Replies)
 10. стипендии на Фондация „Еврика“ (0 Replies)
 11. Международна конференция CompSysTech 2015 (0 Replies)
 12. Среща по проект FETCH (0 Replies)
 13. Oblak.bg - Презентация на тема "Cloud Computing" - 21.04.2015 г. (0 Replies)
 14. Международна конференция CompSysTech'15 (0 Replies)
 15. Студентски празник на специалност КСТ - 01. 04. 2015 г. (0 Replies)
 16. Връчване на дипломи за завършено висше образование на випуск 2014 (0 Replies)
 17. Покана за конференция INTED2015 (0 Replies)
 18. Обява за работа (0 Replies)
 19. Oнлайн състезание по компютърни мрежи за студенти NetRiders CCNA Bulgaria 2014 (0 Replies)
 20. Бъди следващият носител на отличията „Джон Атанасов“ (0 Replies)
Pages: 1 2 3 4 5