КСТ Форуми

Full Version: Общи
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

Общи

Pages: 1 2 3 4 5

Threads

 1. ЗАПОВЕД НА РЕКТОРА НА ТУ - ГАБРОВО (0 Replies)
 2. ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ КАТЕДРА КСТ (0 Replies)
 3. Допълнителни дати за месеците март, април и май за ред. и зад. обучение (0 Replies)
 4. Покана за връчване на дипломи за випуск 2019г. (0 Replies)
 5. Промяна на дата за изпит при доц. Д. Генков (0 Replies)
 6. Покана за научна конференция CompSysTech’20 (0 Replies)
 7. Покана за участие в състезанието QUERYADA. (0 Replies)
 8. Студент на годината (0 Replies)
 9. Допълнителни дати за месеците Октомври, Ноември и Декември за ред. и зад. обучение (0 Replies)
 10. Допълнителни дати за изпит през м. септември и октомври за редовно и задочно обучение (0 Replies)
 11. Допълнителни изпитни дати при доц. И. Симеонов (0 Replies)
 12. Допълнителни изпитни дати за редовно и задочно обучение 2019 (0 Replies)
 13. Предложение за работа към студентите от фирма ЛЕКСОРО (0 Replies)
 14. Резултати от изпит по дисциплината "Компютърна графика" на 18.04.19 + 12.06.19 (0 Replies)
 15. Резултати от изпит по дисциплината "Компютърна графика" на 18.04.19 + 12.06.19 (0 Replies)
 16. Промяна на залата при доц. Кукенска за ликвидационна сесия, редовно и задочно. (0 Replies)
 17. Поправителна изпитна сесия за редовно и задочно обучение за ОКС " бакалавър" (0 Replies)
 18. Ликвидационна сесия за редовна и задочна форма ОКС "бакалавър" (0 Replies)
 19. Поправителна сесия за редовно и задочно обучение на катедра ОЕЕ (0 Replies)
 20. Ликвидационна сесия за редовно и задочно обучение на катедра ФХЕ (0 Replies)
Pages: 1 2 3 4 5