КСТ Форуми

Full Version: Общи
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

Общи

Pages: 1 2 3 4 5 6

Threads

 1. Допълнителни дати за изпит за зимен семестър, редовно и задочно обучение (0 Replies)
 2. Допълнителни дати за изпит за зимен семестър, редовно и задочно обучение (0 Replies)
 3. Допълнителни дати за изпит на катедра Математика (0 Replies)
 4. Допълнителни дати за изпит на катедри Математика и Електроника (0 Replies)
 5. Допълнителни изпитни дати за учебната 2020-21 г. ред. и зад. обучение (0 Replies)
 6. Дати за изпити при доц. Георги Велев (0 Replies)
 7. Допълнителни дати за изпити– летен семестър, редовно и задочно обучение (0 Replies)
 8. Изпитна сесия за студенти от IV курс, задочна форма на обучение (0 Replies)
 9. Изпитна сесия за студенти от I курс, магистри, редовна и задочна форма на обучение (0 Replies)
 10. Изпитна сесия за студенти от I, II и III курс, задочна форма на обучение (0 Replies)
 11. Изпитна сесия за студенти от IV курс, редовна форма на обучение (0 Replies)
 12. ЗАПОВЕД НА РЕКТОРА НА ТУ - ГАБРОВО (0 Replies)
 13. ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ КАТЕДРА КСТ (0 Replies)
 14. Допълнителни дати за месеците март, април и май за ред. и зад. обучение (0 Replies)
 15. Покана за връчване на дипломи за випуск 2019г. (0 Replies)
 16. Промяна на дата за изпит при доц. Д. Генков (0 Replies)
 17. Покана за научна конференция CompSysTech’20 (0 Replies)
 18. Покана за участие в състезанието QUERYADA. (0 Replies)
 19. Студент на годината (0 Replies)
 20. Допълнителни дати за месеците Октомври, Ноември и Декември за ред. и зад. обучение (0 Replies)
Pages: 1 2 3 4 5 6