КСТ Форуми

Full Version: Общи
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

Общи

Pages: 1 2 3 4 5

Threads

 1. Допълнителни изпитни дати при доц. И. Симеонов (0 Replies)
 2. Допълнителни изпитни дати за редовно и задочно обучение 2019 (0 Replies)
 3. Предложение за работа към студентите от фирма ЛЕКСОРО (0 Replies)
 4. Резултати от изпит по дисциплината "Компютърна графика" на 18.04.19 + 12.06.19 (0 Replies)
 5. Резултати от изпит по дисциплината "Компютърна графика" на 18.04.19 + 12.06.19 (0 Replies)
 6. Промяна на залата при доц. Кукенска за ликвидационна сесия, редовно и задочно. (0 Replies)
 7. Поправителна изпитна сесия за редовно и задочно обучение за ОКС " бакалавър" (0 Replies)
 8. Ликвидационна сесия за редовна и задочна форма ОКС "бакалавър" (0 Replies)
 9. Поправителна сесия за редовно и задочно обучение на катедра ОЕЕ (0 Replies)
 10. Ликвидационна сесия за редовно и задочно обучение на катедра ФХЕ (0 Replies)
 11. Ликвидационна сесия за редовно и задочно обучение на катедра ОЕЕ (0 Replies)
 12. Поправителна сесия за редовно и задочно обучение на катедра ФХЕ (0 Replies)
 13. Консултации по дисциплината ПИК и предаване на курсови работи при доц. Е. Захариева (0 Replies)
 14. Покана (0 Replies)
 15. Консултации при доц. Е. Захариев (0 Replies)
 16. Globаl Game Jam (0 Replies)
 17. GAPCOM 2018- промяна на датата и часа (0 Replies)
 18. Покана за връчване на дипломи (0 Replies)
 19. Среща на студентите с фирма "Лексоро" - 13.11.2018г. (0 Replies)
 20. Заповед (0 Replies)
Pages: 1 2 3 4 5