КСТ Форуми

Full Version: Общи
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

Общи

Pages: 1 2 3 4 5

Threads

 1. Промяна на дата за изпит при доц. Д. Генков (0 Replies)
 2. Покана за научна конференция CompSysTech’20 (0 Replies)
 3. Покана за участие в състезанието QUERYADA. (0 Replies)
 4. Студент на годината (0 Replies)
 5. Допълнителни дати за месеците Октомври, Ноември и Декември за ред. и зад. обучение (0 Replies)
 6. Допълнителни дати за изпит през м. септември и октомври за редовно и задочно обучение (0 Replies)
 7. Допълнителни изпитни дати при доц. И. Симеонов (0 Replies)
 8. Допълнителни изпитни дати за редовно и задочно обучение 2019 (0 Replies)
 9. Предложение за работа към студентите от фирма ЛЕКСОРО (0 Replies)
 10. Резултати от изпит по дисциплината "Компютърна графика" на 18.04.19 + 12.06.19 (0 Replies)
 11. Резултати от изпит по дисциплината "Компютърна графика" на 18.04.19 + 12.06.19 (0 Replies)
 12. Промяна на залата при доц. Кукенска за ликвидационна сесия, редовно и задочно. (0 Replies)
 13. Поправителна изпитна сесия за редовно и задочно обучение за ОКС " бакалавър" (0 Replies)
 14. Ликвидационна сесия за редовна и задочна форма ОКС "бакалавър" (0 Replies)
 15. Поправителна сесия за редовно и задочно обучение на катедра ОЕЕ (0 Replies)
 16. Ликвидационна сесия за редовно и задочно обучение на катедра ФХЕ (0 Replies)
 17. Ликвидационна сесия за редовно и задочно обучение на катедра ОЕЕ (0 Replies)
 18. Поправителна сесия за редовно и задочно обучение на катедра ФХЕ (0 Replies)
 19. Консултации по дисциплината ПИК и предаване на курсови работи при доц. Е. Захариева (0 Replies)
 20. Покана (0 Replies)
Pages: 1 2 3 4 5