КСТ Форуми

Full Version: Предложение за работа към студентите от фирма ЛЕКСОРО
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Фирма ЛЕКСОРО търси студенти, които да се включат в проекта с White box testing за периода 02.09.-30.11.2019. на пълен работен ден. Изискванията са познания по C или C++ (или друг език за програмиране) и английски език (писмено), а немски е плюс. Личностни качества, които търсим са внимание към детайла и прецизност на работа. Добро заплащане. При добри резултати, студентите ще бъдат поощрявани с бонус и възможност за заемане на постоянна позиция във фирмата.

За връзка: Tel. +359 (62) 621 479 - Мариела Иванова

Mail ivanova@lexoro.ai

Web http://www.lexoro.ai