КСТ Форуми

Full Version: Разпределение на дипломни защити за м. септември 2019
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Демонстрациите на практическите разработки ще започнат в 9:00 часа в зала 3309, след което защитата на дипломните работи ще се проведе в зала 3312.

Разпределение:
1. Станислав Цветанов Величков 21505120
2. Силвия Донева Митрева 21105120
3. Аделина Евгениева Иванова 21505138
4. Георги Иванов Франсъзов 21505136
5. Явор Симов Влайков 21405103
6. Пламен Елков Пенчев 21535419
7. Симеон Цветозарев Недков 21505120
8. Маргарита Стефанова Станева 21705009