КСТ Форуми

Full Version: Дати за дипломни защити до края на учебната 2019/2020 г.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
-за месец февруари – краен срок за предаване – 28.02.2020 г., защити – седмица 9÷13.03.2020 г.
-за месец май – краен срок за предаване – 29.05.2020 г., защити – седмица 8÷12.06.2020 г.
-за месец юни – краен срок за предаване – 26.06.2020 г., защити – седмица 6÷11.07.2020 г.

За месец юни дипломни защити ще бъдат проведени само при предадени не по – малко от 4 дипломни работи.