КСТ Форуми

Full Version: Разпределение на дипломни защити за м. юли 2020
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Разпределение на дипломни защити през м. юли 2020 г.
Дипломните защити ще се проведат на 09.07.2020 (четвъртък) от 09:00 часа.
Демонстрацията на практическите разработки ще се състои в зала 3309, след което в зала 3312 ще се проведе публичната защита.

Списък на дипломантите:

1. Иван Христов Петров
2. Венцислав Антонов Колев
3. Георги Красимиров Иванов
4. Даниел Иванов Митев
5. Христина Николова Христова
6. Емял Севжанова Мустафова

Дипломните защити ще се проведат на 10.07.2020 ( петък ) от 09:00 часа.

1. Валентин Михов Михов
2. Сонер Тунджер Мехмед
3. Цветислава Иванова Лавчиева
4. Преслав Ивайлов Цветанов
5. Павел Евгениев Павлов
6. Мирослав Красимиров Денков

Дипломните защити ще се проведат на 13.07.2020 ( понеделник ) от 10:30 часа.

1. Ивайло Ценков Борисов
2. Анатоли Борисов Трифонов
3. Ева Христофорова Трифонова

Дипломните защити ще се проведат на 13.07.2020 ( понеделник ) от 09:00 часа.

1. Никола Цветанов Атанасов
2. Ивета Николова Маладжикова
3. Емил Ангелов Ангелов