КСТ Форуми

Full Version: Отлага се раздаването на дипломи на випуск 2020
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Уважаеми абсолвенти,
Във връзка със Заповед № РД - 01- 675/25.11.2020 г. и Заповед № РД - 01- 677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването, и Решение №855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г. за удължаване срока на обявената епидемична обстановка в страната, Ви уведомяваме, че церемонията по връчването на дипломите на випуск 2020 г., предвидена за 05.12.2020 г. се отлага.

Всички завършили студенти на Технически университет – Габрово, випуск 2020 при необходимост могат да получат дипломите си от съответната факултетна канцелария.
Молим Ви да следите интернет страницата на Университета, където своевременно ще бъдете уведомени за новата дата за връчването на дипломите на Випуск 2020 г. и начина на провеждане на мероприятието.
Ръководството на Университета Ви желае здраве, жизненост и увереност в призванието да творите и съзидавате!