КСТ Форуми

Full Version: Покана от фирма "Huawei" за участие на студенти в стипендиантска програма
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Huawei стартира стипендиантската си програма ICT Talents Training Seeds for the Future заедно с глобалната програма Seeds for the Future.

Програмите са едни от основните социално отговорни кампании на фирмата и имат за цел да откроят най-добрите и мотивирани таланти в сферата на информационните и комуникационни технологии, както и да им предоставят нови възможности за развитие

Тази година наградният фонд на стипендиантската програма е 160 000 евро и Huawei ще награди 80 студента с по 2000 евро.
За целта е необходимо кандидатите да изпрятят CV и мотивационно писмо до 11.11.2022 на hrbulgaria@huawei.com , след което ще имат време до 30.11.2022 да подготвят и заснемат кратко видео до 3 минути на зададена ИКТ тема.

В началото на ноември независимо жури ще разгледа кандидатурите на студентите, включили се в стипендиантската програма и ще излъчи победителите, а през февруари ще има и официална награждаваща церемония.

В същото време глобалната програма Seeds for the Future ще даде възможност на 30 студента да се включат в онлайн обучението в периода 14-21.11.2022, на което ще имат възможност да получат както технически и лидерски умения, така и да обменят опит с таланти от други държави.
През декември най-изявените сред тях ще могат да присъстват на награждаващата церемония в Гърция и да спечелят различни награди.

Кандидатствалите могат сами да изберат дали да се включат в двете програми едновременно или само в една от тях.