КСТ Форуми

Full Version: СТУДЕНТ НА ГОДИНАТА | Национален приз
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
ЗДРАВЕЙТЕ,

Приложено Ви изпращам документите за стартиране на кампанията за прием на документи за XVII-то издание на Националния приз "Студент на годината". Събитието на НПСС се организира от 2006 година.
В настоящото писмо ще намерите информационно писмо от г-н Даниел Парушев - председател на НПСС, с което даваме старт на кампанията за прием на документи. Документите може да изпращате чрез своите Студентски съвети или директно на адрес: София, пл. Народно събрание № 10, кабинет 411 за Национален приз "Студент на годината", Мариян Ников, тел. 0889024849.
На 16 Февруари ще приключи приемането на документи и ще започнем работа с комисията, за да бъдат разгледани всички постъпили кандидатури. В началото на месец Март 2024 година в гр. София ще се проведе тържествената церемония, на която ще бъдат отличени най-заслужилите студенти. Събитието се провежда съвместно с Министерство на образованието и науката.