КСТ Форуми

Full Version: Добре дошли първокурсници от специалност "КСТ" !
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Драги първокурсници!

Добре дошли в "Клуба" на феновете на компютърните системи и технологии!
Желаем ви през време на следването си в ТУ-Габрово успешен тунинг в нашата завидна професия, за да влезете по право в Клуба на професионалистите по КСТ!
Бъдете здрави и настойчиви в овладяване на знанията!


Преподавателите от катедра КСТ