КСТ Форуми

Full Version: Записване на студенти в спец. КСТ, ОКС "магистър" задочно обучение
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Приетите студенти в спец. КСТ, ОКС "магистър" задочно обучение, могат да се запишат и на 3 и 4.10.2011 г.