КСТ Форуми

Full Version: График на занятията на спец. КСТ, ОКС "магистър"-от колежи -І-ва седмица
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
[Image: Razpis-K-1sedm.jpg]
За другите две седмици ще бъде публикуван допълнително график на занятията.

Занятията през първата седмица ще се водят предимно в І-ви корпус (на върха по пътя от Ректората).
Зала 1244 - "1" означава 1 корпус, "2" означава втори етаж, "44" означава зала №44.
"Аула" - в сграда "Баждар" по пътя за І корпус от ляво).
Зала 3311 е в сграда "Ректорат" (където подавахте документите), но на третия етаж
През останалите 2 седмици занятията ще се водят в сграда "Ректорат".