КСТ Форуми

Full Version: График на занятията на спец. КСТ, ОКС "магистър" подготв. обучение-зимен семестър
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Занятията на спец. КСТ, ОКС "магистър", подготвително обучение -от други технически специалности и от Колежи ще се проедат в периода 17-28.10.2011 г. включително.
Ще бъде публикуван разпис допълнително.