КСТ Форуми

Full Version: Съобщение за 1 к. спец. КСТ, редовно обучение относно Учебна практика
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Дисциплината "Учебна практика" на 1 к. спец. КСТ, редовно обучение през зимния семестър ще се води както следва:
1-ва до 5-та седмица от гл. ас. Й. Йорданов както е по разписа.
6-та до 10-та седмица от инж. Д. Стойчев в лаб. 3404
понеделник 16-18-2Б
сряда 8-11-1А, 17-19-2А
петък 14-16-1Б
11-та до 14-та седмица от ас. Ил. Тодоров в лаб. 3403А
сряда 8-11-1А, 17-19-2А
четвъртък 12-14-2Б
петък 14-16-1Б