КСТ Форуми

Full Version: Резултати от изпита по ММС и Web дизайн на 01.12.2011 г.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Николай Николов - добър 4
Георги Цветанов - добър 4
Емил Методиев - отличен 6
Радко Радев - мн. добър 5
Деница Цанина - мн. добър 5