КСТ Форуми

Full Version: Внимание!!! Летен семестър на всички магистри започва на 09 януари, не на 03!
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
По решение на Ректорското ръководство занятията за летен семестър на спец. КСТ, ОКС "магистър" ще се проведат в периода от 09.01.2012 г. до 21.01.2012 г.
Ще се учи и в събота и неделя.