КСТ Форуми

Full Version: Допълнителна дата за изпит на магистри КСТ по МИС при доц. Р. Иванов
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
На 02.04.2012 г. от 9.00 часа в зала 3311 ще се проведе изпит по дисциплината "Мобилни интернет системи" при доц. Р. Иванов. Предварително записване при г-жа М. Иванова в каб. 3308 или на тел. 066 827 209