КСТ Форуми

Full Version: 27.04.2012 г. - дата за изпит на магистри КСТ по д-на МИС при доц. Р. Иванов
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Съобщение
На 27.04.2012 г. от 13 часа в зала 3116 ще се проведе изпит по дисциплината "Мобилни Интернет системи" за спец. КСТ, ОКС "магистър".

Предварително записване при г-жа Мария Петракиева Иванова в каб. 3308 или на тел. 066 827 209.