КСТ Форуми

Full Version: За магистри КСТ -20.04.2012 г. , 12 ч.- изпит по д-на ПНП при доц. Е. Захариева
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Съобщение:
На 20.04.2012 г. от 12 ч. (вместо предварително обявеното 13 ч.) в зала 3312 ще се проведе изпит по дисциплина "Платформено независимо програмиране" при доц. Е. Захариева