КСТ Форуми

Full Version: Консултации по ПИК при доц. Е. Захариева
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Всяка сряда (от 9.05 до 1.06.2012 г) от 15.00 до 16.00 часа в лаб. 3304 доц. Е. Захариева ще провежда групови консултации по дисциплината „Програмиране и използване на компютри”.