КСТ Форуми

Full Version: Важно!!! За студентите от І курс на спец. КСТ, редовно обучение
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Съобщение
От 03.09.2012 г. до 28.09. 2012 г. се проведжда предварителен курс по математика със тудентите от І курс.
Курсът е задължителен.
Моля студентите от 1 курс, спец. КСТ които не са дошли на курс да се обадят на тел. 066 827 209 на г-жа Мария Иванова за подробна информаиция.
Работно време на катедрената канцелария
сутрин:8-12 ч.
след обяд:13-17 ч.