КСТ Форуми

Full Version: 03.10.2012 г. Изпит по МИС за спец. КСТ, ОКС "магистър"
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Съобщение:
На 03.10.2012 г. от 9.00 ч. в зала 3303 ще се проведе изпит при доц. Р. Иванов по дисциплината "Мобилни Интернет системи" за спец. КСТ, ОКС магистър.