КСТ Форуми

Full Version: Класиране на магистри спец. КСТ - редовно и задочно обучение-прием 2012-2013 г.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
[Image: Klasirane-Obshto-KST-mag.jpg]
Приетите за студенти представят при записването си допълнително: лична карта, която след проверка се връща на студента; документ за внесената семестриална такса за обучение; диплома оригинал; автобиография; медицинско удостоверение и удостоверение от районното психиатрично диспансерно заведение от постоянното местожителство на студента (само за редовно обучение), четири снимки – с формат за паспорт;.
Документи за записване на нови студенти (комплект) се купуат се от книжарницата в сграда Ректорат.

Записване в каб. 3102 на:
03.10. и 04.10.2012г. - държавна поръчка - семестриална такса 280 лв.
05.10. и 08.10 2012 г. - платено обучение - семестриална такса 495,50 лв.

Забалежка: Приетите студенти в ОКС "магистър" , които кандидатстват след подготвителното обучение , при записване трябва да попълнят само именник, който се купува от книжарницата. Досието остава същото.
(Информацията е от Факултетна канцелария на на ф. "ЕЕ")
Занятията на магистрите:
подготвително обучение започват на 15.10.2012 г.
три семестъра редовно и задочно обучение започват на 08.10.2012 г.
Допълнително ще публикувам графика.