КСТ Форуми

Full Version: Разпис на спец. "КСТ", ОКС "магистър" - базов план-зимен семестър 2012-13 г.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
[Image: Razpis-1k-R-Z-zim-bazov.jpg]
Списък на студентите от спец. КСТ, ОКС магистър 2012-2013 г.,
базов учебен план, по групи:
първа група

1. ДОБРИЛ ТОДОРОВ МАРИНОВ
2. ВЕНЦИСЛАВ МЛАДЕНОВ ВЕНКОВ
3. ИВАЙЛО ВАЛЕРИЕВ АНДОНОВ
4. ВЛАДИМИР РУМЯНОВ АТАНАСОВ
5. МАТЬО СТЕФАНОВ ДИНЕВ
6. РАЛИЦА ЦВЕТАНОВА ВАСИЛЕВА
7. ХРИСТО ИВАНОВ АХЧИЙСКИ
8. КРЕМЕНА АЛЕКСАНДРОВА ПРОДАНОВА
9. ИВЕЛИН ХРИСТОВ ТОТЕВ
10. НИКОЛА ВЕСЕЛИНОВ КАМБУРОВ
11. ХРИСТИЯН ИВЕЛИНОВ СТРАТЕВ
12. НАЙДЕН АНДРЕШКОВ НАЙДЕНОВ
13. ДИМИТЪР ГАНЧЕВ ХУБЕНОВ
14. ЕДИП РЕДЖЕБ ХЕБИБ
15. МИХАИЛ ЮРИЕВ ГЕРДЖИКОВ
16. МАРТИН РАДОСЛАВОВ РАДЕВ

втора група
1. ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ЦАНОВ
2. КРИСТИЯН ТОНЕВ КУНЕВ
3. ДАМЯН СЛАВЧЕВ БЕШЕВЛИЕВ
4. ГЕРГАНА КИРИЛОВА МАВРОДИЕВА
5. ПЕТЯ ИВАНОВА КОСТАДИНОВА-ОБУЩАРОВА
6. ИВАЙЛО ПЕТРОВ ИЛИЕВ
7. ГЕНАДИ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
8. ИВА ДЕТЕЛИНОВА ЦАНЕВА
9. СТЕФАН НИКОЛАЕВ КОЛЕВ
10. ГЕНАДИ ИЛИЯНОВ ГЕОРГИЕВ
11. КАЛИНА ИВАНОВА ГЕНОВА
12. МИЛЕН ПЕТКОВ ВЪЛЧЕВ
13. КИРИЛ МИЛЧЕВ ПОПОВ
14. ПЕТЪР ИЛИЕВ НЕШКОВ
15. ДАНАИЛ ВАЛЕНТИНОВ РАДЕВ