КСТ Форуми

Full Version: Обява за работа
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
„Либра Софтуер” ЕООД е част от едноименната немска компания с централа в гр. Манхайм, основана през 1995г. и специализирана основно в разработването на java-базиран софтуер за управление и контрол на инвестиционни проекти. Наша политика е постоянно да усъвършенстваме както продуктите, така и услугите си към корпоративни клиенти в над 10 държави в Европа.
Комбинацията от задълбочени познания в софтуерния и икономическия сектор, която е основополагащата при продуктите на „Либра Софтуер”, ни позволява да създаваме и внедряваме ефективни приложения за управление на проекти и процеси в бизнеса.
В момента сме в процес на разширяване на екипа в гр. София и търсим специалисти в областта на Java с компютърен, информационен, математически и/или сходен профил и интереси. Опитът не е задължителен, но добрата основа по съответния език и желание за още знания са. Предлагаме отлична среда и условия на труд, както и обучения в офиса в България и/или в Германия.