КСТ Форуми

Full Version: Информация за февруарската сесия за дипломни защити 2013 г.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
СЪОБЩЕНИЕ:


Дипломните защити през м. февруари 2013 г.ще се проведат в седмицата 18-22 февруари2013 г. Точните дати ще бъдат определени, когато предадете дипломните работи.
Всеки, който предаде дипломната си работа до 05.02.2013 г. ще бъде включен в заповед за защита.
Дипломантите, които са взели задания за ДР през периода януари -декември 2012 г. могат да защитят през февруарската сесия.