КСТ Форуми

Full Version: Важно! Прием за 2013-2014 учебна година в спец. "КСТ", ОКС "магистър"
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Кандидатстудентските документи за спец. "КСТ", ОКС "магистър" ще се приемат във Факултетна канцелария (стая 3102) от 10-27.09.2013 г.
Конкурсният изпит за желаещите да се обучават по държавна поръчка ще се проведе на 02.10.2013 г. Часът и залата ще бъдат публикувани по-късно в сайта на катедрата.