КСТ Форуми

Full Version: Начало на зимен семестър на студентите от спец. "КСТ", ОКС "магистър"-II курс-3 сем.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Учебните занятия за II курс - 3 семестър на специалност "КСТ", ОКС "магистър" ще започнат на 23.09.2013 г.
Разписът ще бъде публикуван допълнително.